Het college ontmoet

Op 24 oktober stelde het vernieuwde Roeselaars stadsbestuur haar bestuursakkoord voor. Er werd vertrokken van van acht realistische krachtlijnen voor het Roeselare van de toekomst. Sinds 24 oktober wordt hard gewerkt om dit akkoord te vertalen in een 500-tal concrete maatregelen.

Uitgebreide consultatieronde

Voor het voorstellen van het bestuursakkoord worden eerst zoveel mogelijk stakeholders bevraagd naar hun ideeën en input. Van eind februari tot 3 april staan nog meer dan 40 van deze ontmoetingen gepland. Met deze website willen wij jullie op de hoogte houden van de vele ontmoetingen, maar wij nodigen je ook graag uit om in dialoog te gaan en zelf je voorstellen te doen.

De verslagen van ontmoetingen met het college

Hieronder vind je alvast een overzicht van verschillende ontmoetingen. Je komt er ook te weten hoe de verschillende stakeholders zelf vooruit met Roeselare willen. Door onze Facebookpagina Vooruit Met Roeselare te liken zal je alvast in de toekomst geen nieuwtjes over de consultatieronde missen.