Geborgen vooruit

Geborgen vooruit

Een geborgen stad neemt iedereen mee en laat niemand achter. We geloven in betrokkenheid op elkaar en wensen onze inspanningen als een van de sterkste sociaal beleid-steden van Vlaanderen verder te zetten.

Armoede en sociale uitsluiting zijn niet aanvaardbaar in Roeselare.

‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  • Armoedetoets, automatische rechtentoekenning en aanklampend beleid
  • We gaan voor een gezonde warme maaltijd op school voor elk kind
  • Versterkte hulp voor alleenstaanden en eenoudergezinnen
  • Versterkt straathoekwerk
  • Activering van leefloners
  • Betaalbaar levenslang wonen
  • Palliatief dagcentrum en inloophuis voor oncologische patiënten
  • Betaalbare zorg via AZ Delta en versterking LINEA-netwerk
  • Sociale fraude tegengaan, met een verhoogde controle op domiciliefraude
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit