Geborgen vooruit

Een geborgen stad neemt iedereen mee en laat niemand achter. We geloven in betrokkenheid op elkaar en wensen onze inspanningen als een van de sterkste sociaal beleid-steden van Vlaanderen verder te zetten.

Armoede en sociale uitsluiting zijn niet aanvaardbaar in Roeselare.

‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  • Armoedetoets, automatische rechtentoekenning en aanklampend beleid
  • We gaan voor een gezonde warme maaltijd op school voor elk kind
  • Versterkte hulp voor alleenstaanden en eenoudergezinnen
  • Versterkt straathoekwerk
  • Activering van leefloners
  • Betaalbaar levenslang wonen
  • Palliatief dagcentrum en inloophuis voor oncologische patiënten
  • Betaalbare zorg via AZ Delta en versterking LINEA-netwerk
  • Sociale fraude tegengaan, met een verhoogde controle op domiciliefraude
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit
Geborgen vooruit