Bereikbaar vooruit

Vlot vooruit gaan vergt een verstandig en duurzaam mobiliteitsbeleid, waarbij zowel de bereikbaarheid van de stad, als de veiligheid en het comfort van voetganger, fietser als automobilist verbeterd moeten worden.

'Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

 • De aanpak van de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming aan en rond het Station
  Stationsplein, Veldstraat, Trakelweg, Kleine Ring.
 • Een vlottere circulatie in de binnenstad, waarvoor een expertenwerkgroep, met betrokkenheid van bewoners, de fietsersbond en de economische actoren, uiterlijk in 2019 een voorstel formuleert.
 • 100 km nieuwe fietspaden, met voorkeur voor vrijliggende fietspaden en trage wegen
 • De invoering van schoolstraten in de schoolomgevingen, een fietsnetwerk en fietsostrades vanuit de deelgemeenten en conflictvrije kruispunten om de veiligheid van fietsers te beschermen.
 • Stimulansen voor auto- en fietsdelen.
 • Een voetgangersnetwerk ‘wandelstad Roeselare’, met een divers aanbod aan autovrije zondagen volgens het STOEP-principe.
 • Elektrische stadsbusjes op de centrale aanrijlijnen.
 • ‘Shop & Go’ (30 minuten gratis parkeren) uitbreiden ook in de deelgemeenten.
 • Extra randparking en digitale bewegwijzering.
 • Nultolerantie voor snelheidsduivels in zone 30.
 • Minderhinderperimeter voor handelaars.
 • Uitbouw van een mobiliteitsloket.
 • De uitbouw van Midwest als echte vervoersregio.
Bereikbaar vooruit
Bereikbaar vooruit
Bereikbaar vooruit
Bereikbaar vooruit
Bereikbaar vooruit
Bereikbaar vooruit