Ondernemend vooruit

Als handels- en ondernemerscentrum bij uitstek moet Roeselare ook in de volgende decennia haar positie kunnen handhaven. Het aantrekken van nieuwe arbeidskrachten, het stimuleren van jonge talenten, innovatieve bedrijven, vooruitstrevend onderwijs en ademruimte voor onze lokale handelaars zijn daarvoor de noodzakelijke hefbomen.

‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

 • Versterkte citymarketing en evenementen.
 • Leegstand tegengaan door een heraankleding van het kernwinkelgebied en aangepaste ondersteuningsmaatregelen.
 • Betere afstemming tussen winkelgebieden (Brugsesteenweg - Centrum).
 • 'Shop & go' uitbreiden naar de deelgemeenten.
 • Voltijdse centrummanager.
 • Terrasvriendelijke stad.
 • Uitvoering van het Plan Roeselare Ondernemen (PRO-plan) met extra aandacht voor de maakindustrie en de zorgeconomie (bedrijventerreinmanager).
 • Ondersteuning van jonge starters en samenwerkplaatsen.
 • Aantrekken en versterken van opleidingen hoger onderwijs (voorkomen hersenvlucht)
 • Waardering van ons onderwijs en respect voor elke school.
 • Rechtszekerheid voor onze land- en tuinbouwers in de ‘Vallei van de Voeding’.
 • Verweven bedrijventerreinen.
 • Uitkijktoren Bergmolenbos en museum KOERS als toeristische trekkers.
 • Roeselare ‘Smart City’.
Ondernemend vooruit
Ondernemend vooruit
Ondernemend vooruit
Ondernemend vooruit
Ondernemend vooruit
Ondernemend vooruit