Het bestuursakkoord

CD&V, sp.a & de vernieuwers en Open Vld slaan gedreven de handen in elkaar om in de bestuursperiode 2019-2024 met Roeselare vooruit te gaan.

Het Vooruitplan #VANRSL wil daartoe de beleidsvisie, de krachtlijnen en een aantal specifieke concrete acties vertalen. Dit vanuit een accurate omgevingsanalyse in het meerjarenbeleidsplan, een sterke bestuurlijke slagkracht, financiële en personele haalbaarheid en in grote betrokkenheid met alle Roeselarenaars.

Bekijk de aftermovie van de voorstelling in De Spil

Vooruit met Roeselare

Lees hier het bestuursakkoord