Gezond vooruit met de zachte stad

Luchtkwaliteit, energievriendelijke maatregelen en een verdere uitvoering van het bomen- en bosplan moeten Roeselare een gezonde (zachte) stad maken om in te wonen.

De belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen.

‘Vooruit met Roeselare’ gaat voor:

  • 100.000 bomen en een verdubbeling tot 40 ha groen in de stad
  • De versnelde aanleg van het Bergmolenbos en Krommebeekbos
  • Vrijstelling van de activeringsheffing bij tijdelijke vergroening van braakliggende gronden
  • Een 100 % klimaatneutrale stad met een Klimaatfonds, coöperatie en energiedelen
  • De opmaak van en uitvoering van een luchtkwaliteitsplan en de bestrijding van fijn stof
  • De aanleg van 7 waterbufferbekkens tegen wateroverlast en collectieve regenwaterputten
  • Een volkstuintjesfonds
  • Stiltezones, leef- en speelstraten en een fietsgordel rond de stad
  • Educatief centrum Bergmolens in samenwerking met de provincie
  • Nieuw dierenasiel
Gezond vooruit met de zachte stad
Gezond vooruit met de zachte stad
Gezond vooruit met de zachte stad
Gezond vooruit met de zachte stad
Gezond vooruit met de zachte stad