Over de bestuursploeg

Oltegoare vooruit

We zetten de weg van een beleid tussen de mensen verder.

  • We vergroten de inspraak en betrokkenheid van elke Roeselarenaar.
  • We reiken met vernieuwde en toegankelijke gemeente- , advies- en wijkraden de hand uit naar iedereen, over partijgrenzen heen, om samen stadsmakers te zijn.
  • We versterken de inspraak en communicatie bij openbare werken en projecten.
  • We maken onze dienstverlening uitmuntend met een stadskantoor, de Stedelijke Ateliers en de uitbouw van het meldpunt 1788 tot een volwaardige ombudsdienst.

Sterk team met ervaring en vernieuwing

De ‘Vooruit met Roeselare’-ploeg bestaat uit:

Schepencollege / vast bureau

Later in de bestuursperiode schuiven Tom Vandenkendelaere (CD&V) en Piet Delrue (Open Vld) in als schepen en wordt ook een verdere vernieuwing en verjonging van het schepencollege voorzien.

Gemeente- en OCMW-raad

  • Piet Delrue (Open Vld) is de voorzitter van de Roeselaarse gemeenteraad
  • 38 gemeenteraadsleden

Bijzonder comité voor de sociale dienst

  • Bart Wenes (CD&V) is als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst als schepen toegevoegd aan het schepencollege
  • 8 BCSD-leden

“Op 14 oktober 2018 koos de Roeselarenaar voor positieve zekerheid en een eerlijk, luisterend bestuur. Met een sterk en gedragen programma en een nieuw krachtig en samenhangend team willen we Roeselare en de Roeselarenaars verder verbinden, waarbij zowel veilige levenskwaliteit en een sociaal en ondernemend beleid voorop staan, en we het bos- en bomenplan verder uitvoeren", stelt burgemeester Kris Declercq (CD&V).